Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

ORGANIZACIONE JEDINICE

Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

Kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Kabinet potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj 

Kabinet ministra bez portfelja 

Sektor za poslove Vlade 

Sektor za koordinaciju i praćenje realizacije politika Vlade

Sektor za poslove protokola 
- Odsjek za protokolarne poslove
- Odsjek za prevodilačke poslove

Služba za odnose s javnošću
- Biro za informisanje domaće javnosti 
- Biro za informisanje inostrane javnosti 
- Biro za internet i online komunikaciju 
- Biro za foto i video snimanje i medijsku dokumentaciju

Služba za opšte i pravne poslove i finansije 
- Pisarnica

Služba za finansijske poslove

Služba za informatičku podršku

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Avio servis