Na ovoj stranici možete pretraživati bazu podataka o učešću NVO u radu radnih grupa koje formiraju državni organi. Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12) organ državne uprave, upućuje javni poziv za izbor predstavnika nevladinih organizacija za članove radnog tijela, koji se objavljuje na internet stranici organa državne uprave i portalu e-uprave.
Baza se može pretraživati po nazivu radne grupe / dokumenta, po datumu i po organu državne uprave.
Prikazani datum predstavlja datum objave javnog poziva.

First
Prev
Page 1 of 18
Next
Last
17 07.2017
Radna grupa za pripremu pregovora o poglavlju 5 –Javne nabavke
Institucije: Ministarstvo evropskih poslova
Radna grupa za pripremu pregovora o poglavlju 5 –Javne nabavke
05 07.2017
Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu
Institucije: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu
03 07.2017
Komisija za praćenje sprovođenja Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021
Institucije: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Komisija za praćenje sprovođenja Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021
20 06.2017
Radna grupaza izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
Institucije: Ministarstvo kulture
Radna grupaza izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora
16 06.2017
Sektorska radna grupa za planiranje i programiranje Instrumenta pretpristupne podrške 2014-2020 za sektor Životne sredine i klimatske akcije
Institucije: Ministarstvo evropskih poslova
Sektorska radna grupa za planiranje i programiranje Instrumenta pretpristupne podrške 2014-2020 za sektor Životne sredine i klimatske akcije
12 06.2017
Komisija za praćenje sprovođenja Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021
Institucije: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Komisija za praćenje sprovođenja Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021
31 05.2017
Radna grupa za izradu Nacrta zakona o sportu
Institucije: Ministarstvo sporta
Radna grupa za izradu Nacrta zakona o sportu
30 05.2017
Radna grupa za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)
Institucije: Ministarstvo pravde
Radna grupa za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme pravosuđa 2014-2018. (za period 2017-2018. godine)
11 05.2017
Radna grupa za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR)
Institucije: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava
Radna grupa za izradu III izvještaja u okviru Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija za period 2013-2017(UPR)
08 05.2017
Savjet za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana
Institucije: Ministarstvo pravde
Savjet za praćenje sprovođenja Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) i Akcionog plana
First
Prev
Page 1 of 18
Next
Last

eu flag

CRNVO je izradio bazu podataka u okviru EU projekta "I civilno društvo odlučuje" u maju 2015. godine i održavao je do marta 2016. godine

eu flag

Redizajn baze podataka urađen je u okviru EU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori"