Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

07.07.2014.

Rang lista kandidata koji su dobili podršku za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija

Rang lista  kandidata koji su dobili podršku za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama objavljuje RANG LISTU KANDIDATA koji su dobili podršku za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih podržale u skladu sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14) i javnim pozivom...Projekti

Biro

NATOMONTENEGRO

Govorimo o mogućnostima

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

24.07.2014.

Imenovan Savjet za razvoj nevladinih organizacija

Osnovni zadatak Savjeta je da prati primjenu Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori s Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2014-2016. godine; kao i sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, u dijelu koji se odnosi na saradnju sa nevladinim sektorom; davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za njihov rad...

više...
24.07.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju, za period april - jun 2014. U izvještajnom periodu pregovarački proces obilježilo je održavanje Međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije u Luksemburgu 24. juna tekuće godine na kojoj su otvoreni pregovori u poglavljima 4 – Sloboda kretanja kapitala, 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika i 32 – Finansijski nadzor...

više...
24.07.2014.

Izjava portparolke u Ministarstvu finansija Marije Radenović nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava portparolke u Ministarstvu finansija Marije Radenović nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava portparolke u Ministarstvu finansija Marije Radenović nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije o realizaciji i efektima mjera iz Akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije za period januar-jun 2014. godine i Odluke o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2014. godinu...

više...
24.07.2014.

Vlada usvojila Informaciju o statusu priprema na organizaciji nastupa Crne Gore na EXPO - Milano 2015

Vlada usvojila Informaciju o statusu priprema na organizaciji nastupa Crne Gore na EXPO - Milano 2015

Izjava generalnog komesara za EXSPO - Milano 2015 Ivana Saveljića nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije o statusu priprema na organizaciji nastupa Crne Gore na EXPO - Milano 2015...

više...
24.07.2014.

Izjava generalne direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanje Arijane Nikolić-Vučinić nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava generalne direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanje Arijane Nikolić-Vučinić nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava generalne direktorice Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Arijane Nikolić-Vučinić nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije o potrebi prerasporeda broja radnih dozvola po namjenama s Predlogom odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2014. godinu...

više...