Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

21.09.2017.

Saopštenje sa 41. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 41. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore održala je danas 41. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković. Na predlog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, Vlada je usvojila Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj i donijela Odluku o davanju u dugoročni zakup tog kompleksa...

Video Download više...
21.09.2017.

Predlog dnevnog reda za 41. sjednicu Vlade Crne Gore

Predlog dnevnog reda za 41. sjednicu Vlade Crne Gore koja je zakazana za četvrtak, 21. septembra 2017. godine, u 11:30 sati, možete preuzeti ovdje...

Download više...
14.09.2017.

Saopštenje sa 40. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 40. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore održala je danas 40. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković. U cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, a u skladu sa preporukama Evropske komisije, Vlada je utvrdila predloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore i Zakona o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom. Istovremeno, utvrđenim izmjenama i dopunama ovi zakoni su usaglašeni sa drugim zakonskim rješenjima na nacionalnom nivou, a u predloge su unijete i odredbe za kojima se ukazala potreba u praktičnoj primjeni...

Video Download više...
14.09.2017.

Održana konferencija za medije nakon 40. sjednice Vlade Crne Gore

Održana konferencija za medije nakon 40. sjednice Vlade Crne Gore

Ministar odbrane Predrag Bošković, na Konferenciji za medije nakon 40. sjednice Vlade upoznao je javnost sa Sporazumom o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i ambasade SAD i Kancelarije za odbrambenu saradnju i Sporazumom o poklonu i mandatnim Sporazumom između Saveznog Ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke i Ministarstva odbrane Crne Gore o donaciji šest lakooklopnih vozila za potrebe vojske Crne Gore...

Download više...
14.09.2017.

Evropski sud za ljudska prava donio odluku u korist Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava donio odluku u korist Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je odluku kojom se predstavka Vanje Ćalović, proglašava neprihvatljivom pred ovim sudom u skladu sa članom 35 stav 3 i 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Gospođa Ćalović je crnogorska državljanka i izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora „MANS”. Podnositeljka predstavke se u konkretnom slučaju žalila na povredu čl. 8 Evropske konvencije zbog nekontrolisanog direktnog pristupa policije bazi podataka mobilnog operater „M-tel” DOO čiji je bila korisnik...

više...