Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

04.12.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu zaključka Vlade Crne Gore broj 08-717/3, od 24. aprila 2014. godine i Rješenja predsjednika Vlade broj 08-2337/5, od 27. novembra 2014. godine, a shodno Članu 9 Stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada...Projekti

Biro

NATOMONTENEGRO

Govorimo o mogućnostima

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

17.12.2014.

Kancelarija za saradnju sa NVO objavila listu kandidata za članstvo u OT POV

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, shodno članu 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, po odgovarajućim područjima djelovanja i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile...

Download više...
15.12.2014.

Saopštenje sa četvrte sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa četvrte sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, na četvrtoj sjednici održanoj 15. decembra 2014. godine u Podgorici, razmotrio je Izvještaj o procesu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću po Konkursu za 2014. odinu, objavljenom 22. septembra o.g...

više...
12.12.2014.

Četvrta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Četvrta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u ponedeljak, 15. decembra 2014. godine, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 – Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 10.00 sati...

više...
11.12.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 93. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Duško Marković, utvrdila je Predlog zakona izmjenama i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. U cilju zaštite osiguranika i korisnika prava, predloženim izmjenama propisano je da se penzije ne usklađuju za jedan lični bod, u slučaju kada bi primjenom zakonskih parametara za usklađivanje došlo do smanjenja penzija...

više...
11.12.2014.

Vlada usvojila Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2014/2015.

Vlada usvojila Izvještaj o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2014/2015.

Izjava generalne direktorice Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Mubere Kurpejović nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Izvještaja o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2014/2015. godinu...

više...