Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

15.01.2015.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 96. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, donijela je Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godina i Akcioni plan za njeno sprovođenje do 2016. godine. Implementacijom Strategije omogućiće se formiranje visokostručnog kadra, sposobnog za brzo prilagođavanje promjenama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, u cilju stvaranja savremene, efikasne, profesionalne i odgovorne lokalne samouprave, koja će se bazirati na jednakim standardima i principima...Projekti

Biro

NATOMONTENEGRO

Govorimo o mogućnostima

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

29.01.2015.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 97. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, nakon detaljne diskusije, usvojila je Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2014. godine, donijela Program ekonomskih reformi za Crnu Goru 2015 – 2017 i Program rada Vlade Crne Gore za 2015. godinu, koji su utemeljeni na jedinstvenoj analitičkoj osnovi i strateškim političkim ciljevima...

više...
29.01.2015.

Izjava generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Lidije Ljesar nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Lidije Ljesar nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Lidije Ljesar nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Revidovanog Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja sa Akcionim planom i Informacije o realizaciji projekta nominacije Istorijskog jezgra Cetinja za upis na UNESCO listu svjetske baštine...

više...
29.01.2015.

Vlada utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti

Vlada utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti

Izjava generalnog direktora za informatičku infrastrukturu u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije Kenana Durakovića nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom utvrđivanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti...

više...
29.01.2015.

Vlada usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2014.

Vlada usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2014.

Izjava generalne direktorice Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansja Ive Vuković nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Jesenje analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2014...

više...
29.01.2015.

Vlada usvojila Predlog uredbe o podsticanju direktnih investicija

Vlada usvojila Predlog uredbe o podsticanju direktnih investicija

Izjava ministra ekonomije Vladimira Kavarića nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Predloga uredbe o podsticanju direktnih investicija...

više...