Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

06.07.2018.

Ministarka Pribilović: Planom optimizacije broja zaposlenih do efikasnije javne uprave

Ministarka Pribilović: Planom optimizacije broja zaposlenih do efikasnije javne uprave

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Plan optimizacije javne uprave za period 2018-20. U izjavi za javnost nakon sjednice, ministarka javne uprave Suzana Pribilović je saopštila da pomenuti plan ima za cilj povećanje efikasnosti i efektivnosti javne uprave, naročito u segmentu pružanja usluga građanima i privredi...EU

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

19.07.2018.

Saopštenje sa 86. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 86. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 86. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore zaključno sa II kvartalom 2018. godine. Izvještaj je pokazao da je u datom periodu realizovano 86,9 odsto obaveza planiranih Programom, što je ocijenjeno izuzetno uspješnim, pogotovo imajući u vidu da se preostale obaveze nalaze u finalnoj fazi, a u najvećem broju slučajeva se radi o materijalima koji su već dostavljeni na mišljenje Evropskoj komisiji...

Video Download više...
18.07.2018.

U četvrtak, 19. jula 86. sjednica Vlade CG

Vlada Crne Gore održaće 86. sjednicu u četvrtak, 19. jula 2018. sa početkom u 11:00 sati. Nakon sjednice biće objavljeno saopštenje za javnost...

više...
17.07.2018.

Presuda u korist Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu u predmetu Petrović i drugi protiv Crne Gore, kojom je u dijelu navodne povrede člana 1 Portokola 1 uz Konvenciju jednoglasno odbacio predstavku kao neprihvatljivu, a u dijelu utvrdio da nije bilo povrede člana 6 Konvencije (većinom glasova četiri naprema tri)...

više...
13.07.2018.

Četvrti broj Biltena Kancelarije za evropske integracije

Četvrti broj Biltena Kancelarije za evropske integracije

U četvrtom broju Biltena Kancelarije za evropske integracije čitajte o najvažnijim događajima i aktivnostima u procesu pristupanja EU tokom drugog kvartala 2018.

više...
12.07.2018.

Saopštenje sa 85. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 85. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 85. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru. U diskusiji je naglašeno da će predložena rješenja obezbijediti efikasnije upravljanje i uspostavljanje unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, kako bi s obezbijedilo da se javnim sredstvima – nacionalnim i sredstvima EU – upravlja na pravilan, ekonomičan, efikasan, efektivan i transparentan način. Zakon je usklađen sa preporukama Sigme i Evropske komisije koje se odnose na principe upravljanja, unutrašnju kontrolu, upravljačku odgovornost, uspostavljanje okvira za sistem za prijavu nepravilnosti i sumnje na prevaru u upravljanju nacionalnim sredstvima, kao i sa novim Međunarodnim okvirom profesionalne prakse interne revizije...

Video Download više...