Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

23.07.2015.

Saopštenje sa 121. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 121. sjednice Vlade Crne Gore

Nastavljajući realizaciju politike finansijske konsolidacije i racionalizacije javne potrošnje, Vlada Crne Gore, na danas održanoj 121. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, razmotrila je i prihvatila Informaciju o stanju javnih finansija na lokalnom nivou. Imajući u vidu nagomilane finansijske probleme, Vlada je odlučila da lokalnim samoupravama omogući sklapanje sporazuma o izdavanju državnih garancija, uz obezbjeđenje sredstvima Egalizacionog fonda, za namjenske kredite za refinansiranje dugova prema finansijskim institucijama, izmirenje obaveza prema dobavljačima i zaposlenim, te realizaciju socijalnih programa...

više...
23.07.2015.

Vlada imenovala Operativni tim Partnerstva za otvorenu upravu

Odlukom o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu („Sl. list Crne Gore“, br. 31 od 18. juna 2015.g.) zadaci Operativnog tima su: priprema akcionih planova u skladu sa principima Partnerstva za otvorenu upravu; praćenje sprovođenja mjera iz akcionih planova; aktivnosti na unaprjeđivanju saradnje između javnog i civilnog sektora i većem uključivanju građana u kreiranje javne politike...

više...
23.07.2015.

Vlada usvojila Informaciju o stanju javnih finansija na lokalnom nivou

Vlada usvojila Informaciju o stanju javnih finansija na lokalnom nivou

Izjava generalnog direktora Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija Nikole Vukićevića nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Informacije o stanju javnih finansija na lokalnom nivou...

Video više...
23.07.2015.

Saopštenje sa drugog nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa drugog nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, nastavio je 22. jula dva puta prekidanu VII sjednicu, na kojoj se razgovaralo o načinu izjašnjavanja Savjeta o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, te produženju roka za davanje mišljenja, kao i predlogu zaključaka za Vladu povodom razmatranja Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014 – 2016. godina na početku VII sjednice 23 juna...

više...
22.07.2015.

Sjednica Vlade Crne Gore

Sjednica Vlade Crne Gore biće održana u četvrtak, 23. jula 2015. godine, sa početkom u 11:00 sati. Nakon sjednice, članovi Vlade daće u Press centru Vlade izjave za javnost i odgovoriće na pitanja novinara...

više...