Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

06.09.2018.

Saopštenje sa 88. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 88. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 88. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, donijela Uredbu o uslovima, načinu sticanja i korišćenja logotipa nacionalnog brenda u javnom sektoru. Ovim dokumentom se uređuju uslovi, način sticanja i korišćenja logotipa nacionalnog brenda u javnom sektoru. Donošenjem Uredbe stvaraju se uslovi za jedinstveno predstavljanje Crne Gore i njenih konkurentskih prednosti, putem vizuelnog identiteta, odnosno logotipa koji će pratiti odgovarajući slogan. Zajedničkom upotrebom nacionalnog brenda subjekata iz javnog sektora će se omogućiti snažnije prenošenje jedinstvene poruke do inostrane javnosti. Uredba će se primjenjivati od 1. januara 2019...EU

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

20.09.2018.

Saopštenje sa 90. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 90. sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 90. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o državnoj upravi. Definisanim zakonskim rješenjima unapređuje se organizaciona struktura u pogledu tipova organa i organizacija, kriterijuma osnivanja, statusa, stepena i sadržaja samostalnost. Takođe, uspostavljaju se jasne linije odgovornosti u sistemu državne uprave, poboljšava sistem upravljanja i sistem strateškog planiranja organa državne uprave i nosioca javnih ovlašćenja. Pored navedenog, propisuju se jasni i detaljni kriterijumi za osnivanje organa uprave, na osnovu čega će se utvrditi nova struktura i organizacija državne uprave koja će omogućiti efikasnost upravnog djelovanja, visok nivo kvaliteta rada i pružanja usluga...

Video Download više...
20.09.2018.

Vlada Crne Gore donijela Strategijski pregled odbrane Crne Gore

Vlada Crne Gore donijela Strategijski pregled odbrane Crne Gore

Strategijski pregled odbrane Crne Gore je polazni planski dokument kojim se daje pregled vojnih sposobnosti i opšte smjernice za nastavak reformi u oblasti odbrane kao i osnove za unapređenje odbrambenih sposobnosti radi izvršavanja misije i zadataka vojske...

više...
20.09.2018.

Vlada utvrdila Predlog zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa

Vlada utvrdila Predlog zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa. U dugom periodu primjene ovog zakona značajno su se izmjenile određene okolnosti koje su ukazale na potrebu donošenja novog zakona...

više...
20.09.2018.

Vlada utvrdila Predlog zakona o državnoj upravi

Vlada utvrdila Predlog zakona o državnoj upravi

Po riječima ministarke javne uprave Suzane Pribilović, predložena zakonska rješenja stvaraju moderne,racionalne i efikasne javne uprave i naglašavaju novu ulogu državne uprave u razvoju društva.Cilj novih zakonskih rješenja je da se unaprijedi organizaciona struktura,kao i da se organizacija državne uprave uskladi sa evropskim standardima na način da se utvrdi jasna tipologija organa državne uprave i jasne linije odgovornosti u sistemu.Nova zakonska rješenja,takođe treba da doprinesu smanjenju troškova javne uprave...

više...
20.09.2018.

DOPUNA NAJAVE: Konferencija za medije nakon 90. sjednice Vlade CG u 14:30

Konferencija za medije nakon 90. sjednice Vlade biće održana u Pres centru Vlade danas sa početkom u 14:30 sati...

više...