Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

15.01.2015.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 96. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, donijela je Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godina i Akcioni plan za njeno sprovođenje do 2016. godine. Implementacijom Strategije omogućiće se formiranje visokostručnog kadra, sposobnog za brzo prilagođavanje promjenama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, u cilju stvaranja savremene, efikasne, profesionalne i odgovorne lokalne samouprave, koja će se bazirati na jednakim standardima i principima...Projekti

Biro

NATOMONTENEGRO

Govorimo o mogućnostima

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

28.01.2015.

Sjednica Vlade Crne Gore

Sjednica Vlade Crne Gore biće održana u četvrtak, 29. januara 2015. godine, sa početkom u 11:00 sati. Nakon sjednice članovi Vlade daće u Press centru Vlade izjave za javnost i odgovoriće na pitanja novinara. O tačnom terminu za izjave bićete naknadno obaviješteni...

više...
28.01.2015.

Partnerstvo otvorenih vlada: Crnoj Gori produžen rok za II Akcioni plan

Sekretarijat Partnerstva otvorenih vlada produžio je do kraja juna 2015. godine rok Operativnom timu Crne Gore za izradu drugog Akcionog plana. Informacija o novom roku dostavljena je Crnoj Gori u srijedu, 28. januara...

više...
20.01.2015.

Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada pokrenuo proceduru izrade Drugog akcionog plana

Drugi operativni tim Partnerstva otvorenih vlada pokrenuo je na sjednici održanoj u ponedjeljak, 19. januara 2015. godine, proceduru početka izrade Drugog akcionog plana u skladu sa zaključcima Vlade i obavezama Crne Gore u ovoj globalnoj inicijativi. Operativni tim je, u skladu sa planom, analizirao mjere i aktivnosti prethodnog Akcionog plana kao i preporuke nezavisnog evaluatora za Crnu Goru...

više...
19.01.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sedam članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Obavještavamo zainteresovane nevladine organizacije, da je danas u dnevnom listu „Pobjeda“, u skladu sa aktom Ministarstva finansija broj 01-194/2, od 16. januara 2015. godine, a na osnovu člana 7 stav 2 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ( „Službeni list CG“, broj 42/11), Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavila Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sedam članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću...

više...
15.01.2015.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 96. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, donijela je Strategiju za profesionalni razvoj lokalnih službenika i namještenika u Crnoj Gori za period 2015-2018. godina i Akcioni plan za njeno sprovođenje do 2016. godine. Implementacijom Strategije omogućiće se formiranje visokostručnog kadra, sposobnog za brzo prilagođavanje promjenama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, u cilju stvaranja savremene, efikasne, profesionalne i odgovorne lokalne samouprave, koja će se bazirati na jednakim standardima i principima...

više...