Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

18.12.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 94. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Pregovaračku platformu za vođenje pregovore sa ponuđačima koji su se javili na Javni poziv za dodjelu ugovora o koncesili za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, što je finalni korak u ovoj fazi realizacije projekta. Vlada je već pripremila svu neophodnu zakonsku regulativu koja se primenjuje u ovoj industriji, uključujući i modele ugovora o koncesiji, čime je pregovaranje sa kompanijama svedeno na najmanju moguću mjeru...Projekti

Biro

NATOMONTENEGRO

Govorimo o mogućnostima

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

19.12.2014.

Kancelarija za saradnju sa NVO objavila Korigovanu listu kandidata za članstvo u OT POV

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama objavila je 17. decembra o.g, Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, po odgovarajućim područjima djelovanja i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile i istu, uz ostalu dokumentaciju proslijedila koordinatoru Operativnog tima na dalji postupak...

Download više...
18.12.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na 94. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, usvojila je Pregovaračku platformu za vođenje pregovore sa ponuđačima koji su se javili na Javni poziv za dodjelu ugovora o koncesili za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, što je finalni korak u ovoj fazi realizacije projekta. Vlada je već pripremila svu neophodnu zakonsku regulativu koja se primenjuje u ovoj industriji, uključujući i modele ugovora o koncesiji, čime je pregovaranje sa kompanijama svedeno na najmanju moguću mjeru...

Video više...
18.12.2014.

Vlada usvojila Strategiju razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020)

Vlada usvojila Strategiju razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020)

Izjava generalne direktorice Direktorata za opšte, srednje, stručno i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete Nataše Gazivode nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Predloga strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2015-2020), s Predlogom akcionog plana za 2015. godinu i Predloga plana obrazovanja odraslih (2015 - 2019)...

više...
18.12.2014.

Vlada usvojila Strategiju za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015 – 2019)

Vlada usvojila Strategiju za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015 – 2019)

Izjava pomoćnice ministra prosvjete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama Vesne Vučurović nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Predloga strategije za razvoj i podršku darovitim učenicima (2015 – 2019), s Predlogom akcionog plana (2015 – 2016) i Izvještajem sa javne rasprave...

više...
18.12.2014.

Izjava ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića nakon sjednice Vlade Crne Gore

Izjava ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom utvrđivanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i usvajanja Programa razvoja lovstva Crne Gore za period 2014 - 2024 godina, sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu...

više...