Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

Projekti

Biro

NATOMONTENEGRO

Govorimo o mogućnostima

Pitajte Generalni sekretarijat

Aktuelnosti

31.07.2014.

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa sjednice Vlade Crne Gore

Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milo Đukanović, utvrdila je Predlog zakona o strancima, koji, osim uslova za ulazak, kretanje i boravak, reguliše i oblast rada i zapošljavanja stranaca, kao i prijavu i odjavu boravka stranaca. Novim zakonom stvaraju se pretpostavke za održivu strukturu upravljanja migracijama i reguliše odgovarajući status i prava stranaca u Crnoj Gori, čime se daje doprinos regionalnoj i ukupnoj stabilnosti, saglasno pravilima i standardima EU...

više...
31.07.2014.

Vlada usvojila Izvještaj o implementaciji projekta „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore"

Vlada usvojila Izvještaj o implementaciji projekta „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore"

Izjava generalne direktorke Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Lidije Ljesar nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom usvajanja Izvještaja o implementaciji projekta „Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore"...

više...
31.07.2014.

Vlada donijela Strategiju javno-privatnog partnerstva u zdravstvu Crne Gore

Vlada donijela Strategiju javno-privatnog partnerstva u zdravstvu Crne Gore

Izjava ministra zdravlja Miodraga Radunovića nakon sjednice Vlade Crne Gore povodom donošenja Strategije javno - privatnog partnerstva u zdravstvu Crne Gore i usvajanja Akcionog plana za period 2014 - 2017. godine...

više...
30.07.2014.

Sjednica Vlade Crne Gore

Sjednica Vlade Crne Gore biće održana u četvrtak, 31. jula 2014. godine sa početkom u 11:00 sati. Nakon sjednice, okvirno oko 14:00 sati (ukoliko bude izmjene termina, naknadno ćemo vas obavijestiti), članovi Vlade daće u Press centru Vlade izjave za javnost i odgovoriće na pitanja novinara. O sadržaju sjednice biće objavljeno i sapoštenje za javnost.

više...
24.07.2014.

Imenovan Savjet za razvoj nevladinih organizacija

Osnovni zadatak Savjeta je da prati primjenu Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori s Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2014-2016. godine; kao i sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, u dijelu koji se odnosi na saradnju sa nevladinim sektorom; davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za njihov rad...

više...