Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

11.04.2016.

Ljubljana: Održan seminar „Nacionalne strategije za razvoj nevladinih organizacija u zemljama Zapadnog Balkana – naučene lekcije“

Ljubljana: Održan seminar „Nacionalne strategije za razvoj nevladinih organizacija  u zemljama Zapadnog Balkana – naučene lekcije“ Rukovoditeljka Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama, Danka Latković, učestvovala je na Seminaru: „Nacionalne strategije za razvoj nevladinih organizacija u zemljama Zapadnog Balkana – naučene lekcije“, koji je u petak, 8. aprila održan u Ljubljani (Republika Slovenija), u organizaciji Centra za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija Slovenije i Ministarstva državne uprave Republike Slovenije...

05.04.2016.

Program obuke za sticanje i unapređivanje znanja i vještina u oblasti saradnje državnih organa, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija

U cilju stručnog osposobljavanja i usavršavanja prvenstveno kontakt osoba zaduženih za saradnju sa nevladinim organizacijama o saradnji organa državne uprave, lokalne samouprave i nevladinih organizacija, mehanizmima učešća nevladinih organizacijah i zainteresovane javnosti u kreiranju javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou, te finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija iz javnih izvora, Uprava za kadrove, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama i Centrom za razvoj nevladinih organizacija, pripremila je specifičan program obuke...

01.04.2016.

Konferencija ''Transparentna dodjela sredstava iz javnih fondova – Dobre prakse i modeli Evropske unije''

Konferencija

Konferencija ''Transparentna dodjela sredstava iz javnih fondova – Dobre prakse i modeli Evropske unije'', održana je od 29. do 31. marta 2016. godine na Jahorini (BiH), u organizaciji TACSO BiH u partnerstvu sa TACSO Vesta-Resursni centra za NVO u Bosni i Hercegovini. Cilj skupa, koji je okupio više od 80 relevantnih učesnika iz Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova*, Turske i Bosne i Hercegovine, bio je analiza modela i dobre prakse Evropske unije kada je u pitanju proces dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz javnih fondova, a radi unaprjeđenja transparentnosti pomenutog procesa u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj...

01.04.2016.

Objavljen konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

Obavještavamo da je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, br. 42/2011), 29. marta u dnevnom listu “Pobjeda„ objavila Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...

22.03.2016.

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

U cilju realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama obavještava zainteresovane da je Centar za građansko obrazovanje (CGO) pripremio i objavio 4 studije i izvještaja...

19.03.2016.

Nastavak XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Nastavak XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Sjednici je prisustvovala predstavnica Ministarstva finansija, gospođa Aleksandra Tošković i saopštila načelne podatke u vezi sa izradom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koje je Savjet ocijenio nepotpunim i neadekvatnim u odnosu na tražene informacije...

17.03.2016.

Nastavak XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Nastavak jedanaeste sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija održaće se u petak, 18. marta 2016. godine s početkom u 10.00 časova, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br. 2) u plenarnoj sali na prizemlju...

03.03.2016.

Međunarodna konferencija „Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu“

Međunarodna konferencija „Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu“

Međunarodnu konferenciju „Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu“ (Civil Society and Beyond: A Joint Dialogue on the European Path), kojoj je prisustvovalo preko 150 predstavnika civilnog društva, evropskih i državnih institucija iz regiona, organizovali su Međunarodni evropski pokret iz Brisela i Evropski pokret u Srbiji, u partnerstvu sa TACSO i Kancelarijom za evropske integracije Republike Srbije...

29.02.2016.

Saopštenje sa XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa XI sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Na XI sjednici Savjeta za razvoj nevladinih organizacija, održanoj 29. februara 2016. godine, razmatrana su tri važna pitanja: Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava, za period jul–decembar 2015. godine, u dijelu koji se odnosi na saradnju s nevladinim organizacijama, zatim Radna verzija Izvještaja o radu Savjeta za period septembar 2014. – decembar 2015. godine, te aktuelne informacije o fazi pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama...

26.02.2016.

XI sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Jedanaesta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija održaće se u ponedjeljak, 29. februara 2016. godine s početkom u 10.00 časova, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br. 2) u plenarnoj sali na prizemlju...