Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

24.07.2014.

Imenovan Savjet za razvoj nevladinih organizacija

Osnovni zadatak Savjeta je da prati primjenu Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori s Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2014-2016. godine; kao i sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, u dijelu koji se odnosi na saradnju sa nevladinim sektorom; davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za njihov rad...

07.07.2014.

Rang lista kandidata koji su dobili podršku za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama objavljuje RANG LISTU KANDIDATA koji su dobili podršku za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih podržale u skladu sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14) i javnim pozivom...

12.06.2014.

Korigovana lista kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija i javni poziv za dostavljanje podrške kandidatima

A - U skladu sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14) i Javnim poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, objavila je 10. juna o.g. LISTU KANDIDATA za članstvo u Savjetu, po odgovarajućem području djelovanja iz člana 8 Odluke i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile, koji su predloženi u skladu sa čl. 11 i 12 Odluke, a objavljivanje dostavljenih biografija kandidata odloženo je do pribvaljanja posebnih saglasnosti kadnidata za njihovo objavljivanje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti...

10.06.2014.

Lista kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija i javni poziv za dostavljanje podrške kandidatima

A - U skladu sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14) i Javnim poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, objavljuje LISTU KANDIDATA za članstvo u Savjetu, po odgovarajućem području djelovanja iz člana 8 Odluke, koji su predloženi u skladu sa čl. 11 i 12 Odluke, kao i dostavljene biografije kandidata i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile...

26.05.2014.

Pet dana do isteka roka za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj NVO

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, na osnovu Odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14 i www.gov.me/biblioteka/odluke), objavila je 16. maja 2014. godine u dnevnom listu “Pobjeda” i na sajtu Vlade Crne Gore www.gov.me/biblioteka/oglasi Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija...

16.05.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija

Na osnovu Odluke o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14), danas je u “Pobjedi” objavljen Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija...

12.05.2014.

U Tirani promovisane smjernice za razvoj civilnog društva

U Tirani promovisane smjernice za razvoj civilnog društva

Regionalna konferencija “Promocija CSF smjernica za razvoj civilnog društva: trenutna situacija i napredovanje ka monitoringu, programiranju i izvještavanju o napretku za period od 2014-2020.godine”, održana je u Tirani (Albanija) od 6. do 9. maja 2014. godine, u organizaciji Regionalne kancelarije TACSO projekta (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva)...

24.02.2014.

Šefica Kancelarije za saradnju sa NVO Danka Latković učestvovala na konferenciji ,,Uključi se - kakvo civilno društvo želiš?!" u Beogradu

Šefica Kancelarije za saradnju sa NVO Danka Latković učestvovala na konferenciji ,,Uključi se - kakvo civilno društvo želiš?!" u Beogradu

U Beogradu je 20. i 21. februara održana Nacionalna konferencija pod nazivom “UKLJUČI SE-KAKVO CIVILNO DRUŠTVO ŽELIŠ?!”, na kojoj je učestvovalo oko 400 predstavnika civilnog društva i državnih organa. Skup je bio posvećen kreiranju sadržaja buduće strategije stvaranja podsticajnog oktuženja za civilno društvo u Srbiji, korišćenjem metodologije tzv. Otvorenog prostora (Open space)...

11.12.2013.

OBAVJEŠTENJE

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama objavila je, u skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, broj 42/11) i Odlukom o obrazovanju Savjeta za saradnju Vlade Crne Gore i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 28/10), te Javnim pozivom objavljenim 18. oktobra 2013. godine u “Pobjedi” i na veb stranici Generalnog sekretarijata Vlade CG i Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama, utvrdila je 11. novembra o.g. i na sajt postavila Listu kandidata predloženih za člana Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za oblast: RAZVOJ SPORTA i, uz odgovarajuću dokumentaciju, proslijedila Ministarstvu finansija na dalji postupak...