Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

23.06.2016.

Održana XII sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Usvajajući Drugi izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014-2016. godine, Savjet je predložio Vladi da obaveže organe državne uprave da do kraja tekuće godine preduzmu potprebne mjere za realizaciju nerealizovanih aktivnosti i ukazao na adekvatnije poštovanje Odluke o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, u smislu obaveze organa državne uprave da Savjetu dostavljaju na mišljenje nacrte zakona i drugih propisa koji se odnose na rad i razvoj NVO u Crnoj Gori...

21.06.2016.

XII sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Dvanaesta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija održaće se u srijedu, 22. juna 2016. godine s početkom u 11.00 časova, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br. 2) u plenarnoj sali na prizemlju...

27.05.2016.

Sastanci sa šefom Sektora za regionalnu saradnju u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i proširenje Evropske komisije

Sastanci sa šefom Sektora za regionalnu saradnju u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i proširenje Evropske komisije

Rukovoditeljka Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama Danka Latković, sa saradnicama razgovarala je danas (27. maj) sa šefom Sektora za regionalnu saradnju u Generalnom direktoratu za politiku susjedstva i proširenje Evropske komisije (DG NEAR) Nikolom Bertolinijem, na njegov zahtjev. Sastanku su prisustvovali i Karl Giacinti (DG NEAR), Romain Boitard (DEU Crna Gora) i Goran Đurović (TACSO kancelarija Podgorica)...

18.05.2016.

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavila inovirani spisak kontakt osoba za saradnju s nevladinim organizacijama

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu podataka kojima raspolaže, objavljuje inovirani spisak kontakt osoba za saradnju s nevladinim organizacijama u ministarstvima i drugim organima državne uprave, sa mail adresama i kontakt telefonima...

05.05.2016.

Regionalna konferencija Monitoring EU Smjernica za podršku Evropske unije civilnom društvu u zemljama proširenja 2014-2020 - Druga godina

Regionalna konferencija Monitoring EU Smjernica za podršku Evropske unije civilnom društvu u zemljama proširenja 2014-2020 - Druga godina

Konferencija posvećena monitoringu “EU smjernica za podršku Evropske unije civilnom društvu u zemljama proširenja 2014-2020’’ održana je 27. i 28. aprila 2016. godine, u Skoplju. To je druga godišnja konferencija posvećena analizi podsticajnosti okruženja za razvoj organizacija civilnog društva u zemljama proširenja po indikatorima definisanim Smjernicama, a koju organizuje Regionalna TACSO Kancelarija uz naglasak na Smjernice kao alat za monitoring i izvještavanje o napretku u ovoj oblasti u pomenutim zemljama...

11.04.2016.

Ljubljana: Održan seminar „Nacionalne strategije za razvoj nevladinih organizacija u zemljama Zapadnog Balkana – naučene lekcije“

Ljubljana: Održan seminar „Nacionalne strategije za razvoj nevladinih organizacija  u zemljama Zapadnog Balkana – naučene lekcije“

Rukovoditeljka Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama, Danka Latković, učestvovala je na Seminaru: „Nacionalne strategije za razvoj nevladinih organizacija u zemljama Zapadnog Balkana – naučene lekcije“, koji je u petak, 8. aprila održan u Ljubljani (Republika Slovenija), u organizaciji Centra za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija Slovenije i Ministarstva državne uprave Republike Slovenije...

05.04.2016.

Program obuke za sticanje i unapređivanje znanja i vještina u oblasti saradnje državnih organa, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija

U cilju stručnog osposobljavanja i usavršavanja prvenstveno kontakt osoba zaduženih za saradnju sa nevladinim organizacijama o saradnji organa državne uprave, lokalne samouprave i nevladinih organizacija, mehanizmima učešća nevladinih organizacijah i zainteresovane javnosti u kreiranju javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou, te finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija iz javnih izvora, Uprava za kadrove, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama i Centrom za razvoj nevladinih organizacija, pripremila je specifičan program obuke...

01.04.2016.

Konferencija ''Transparentna dodjela sredstava iz javnih fondova – Dobre prakse i modeli Evropske unije''

Konferencija

Konferencija ''Transparentna dodjela sredstava iz javnih fondova – Dobre prakse i modeli Evropske unije'', održana je od 29. do 31. marta 2016. godine na Jahorini (BiH), u organizaciji TACSO BiH u partnerstvu sa TACSO Vesta-Resursni centra za NVO u Bosni i Hercegovini. Cilj skupa, koji je okupio više od 80 relevantnih učesnika iz Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova*, Turske i Bosne i Hercegovine, bio je analiza modela i dobre prakse Evropske unije kada je u pitanju proces dodjele sredstava organizacijama civilnog društva iz javnih fondova, a radi unaprjeđenja transparentnosti pomenutog procesa u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj...

01.04.2016.

Objavljen konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

Obavještavamo da je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, u skladu sa Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, br. 42/2011), 29. marta u dnevnom listu “Pobjeda„ objavila Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu...

22.03.2016.

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

U cilju realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama obavještava zainteresovane da je Centar za građansko obrazovanje (CGO) pripremio i objavio 4 studije i izvještaja...