Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

04.09.2015.

Saopštenje sa sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija Savjet za razvoj nevladinih organizacija održao je 4. septembra 2015. godine osmu sjednicu koja je bila tematska i posvećena formulisanju mišljenja Savjeta o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama...

03.09.2015.

Osma sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Osma sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u petak, 4. septembra 2015. godine u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 - Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 10:00 sati...

31.08.2015.

Objavljen konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama podsjeća da je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, odmah nakon „kolektivnog” godišnjeg odmora državne administracije, shodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011), objavila u dnevnom listu „Pobjeda” 25. avgusta 2015. godine, Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu...

30.07.2015.

Saopštenje uz listu kandidata/kandidatkinja predloženih za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu po ponovljenom javnom pozivu za područje „Povećanje javnog integriteta“

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavljuje LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu, za područje „Povećanje javnog integriteta“. U propisanom roku pristigao je samo jedan prijedlog, koji je bio u skladu sa Javnim pozivom, tako da se na ovoj listi nalazi samo jedan kandidat...

30.07.2015.

Predlaganje kandidata za nagradu Savjeta Evrope „Raoul Wallenberg“ /wallenberg.prize@coe.int/

Predlaganje kandidata za nagradu Savjeta Evrope „Raoul Wallenberg“ /wallenberg.prize@coe.int/

Za nagradu se mogu predložiti pojedinci, organizacije ili institucije koje su, ili su bile, aktivne u području humanitarnog rada i/ili promociji i zaštite ljudskih prava. Nagrada može biti dodijeljenja i u sjećanje na pojedinca. U vezi sa tim, Kancelarija obavještava sve zainteresovane nevladine organizacije u Crnoj Gori koje se bave humanitarnim radom da mogu predložiti kandidata za ovu nagradu...

23.07.2015.

Saopštenje sa drugog nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa drugog nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, nastavio je 22. jula dva puta prekidanu VII sjednicu, na kojoj se razgovaralo o načinu izjašnjavanja Savjeta o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, te produženju roka za davanje mišljenja, kao i predlogu zaključaka za Vladu povodom razmatranja Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014 – 2016. godina na početku VII sjednice 23 juna...

21.07.2015.

Nastavak sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija nastaviće VII sjednicu, u srijedu 22. jula 2015, sa početkom u 08:00 sati u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića – Plenarna sala na prizemlju)...

20.07.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/predstavnice za člana/članicu Operativnog tima POU za područje Povećanje javnog integriteta

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) predstavnika/predstavnice za člana/članicu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu za područje Povećanje javnog integriteta. Rok za podnošenje predloga je 28. jul 2015. godine...

16.07.2015.

Saopštenje sa nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, nastavio je 15. jula, sedmu sjednicu započetu 23. juna 2015. godine, ali je, zbog obaveza jednog broja prisutnih, sjednica ponovo prekinuta, a drugi nastavak zakazan za 22. jul. 2015. godine. Početak sjednice obilježila je rasprava zbog neprimjerenog odnosa Ministarsva finansija prema Savjetu, kome još uvijek nije dostavljena informacija o postupku izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, pa je nekoliko članova Savjeta predložilo i da se sjednica prekine, kako bi se skrenula pažnja na ovakav odnos, ali je prilikom glasanja više članova Savjeta glasalo za nastavak sjednice...

15.07.2015.

Kancelarija za saradnju sa NVO objavila listu kandidata za članstvo u OT Partnerstva za otvorenu upravu

Na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 31/15) i Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama za predlaganje 5 predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, broj 14-1017/2, od 1. jula 2015. godine, a u skladu sa članom 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavljuje Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu, po odgovarajućim područjima djelovanja sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile u skladu sa Javnim pozivom...