Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

01.07.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 31/15), a u skladu sa članom 9 Stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu...

24.06.2015.

Saopštenje sa sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Na sedmoj sjednici Savjeta održanoj, 23. Juna 2015. Godine, razmotren je i usvojen korigovani predlog Plana rada Savjeta za 2015. godinu, preimenovan u Smjernice za rad Savjeta u 2015. godini, kao solidna osnova za aktivan i angažovan rad Savjeta u skladu sa njegovim nadležnostima...

22.06.2015.

Sedma sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Sedma sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u utorak, 23. juna 2015. godine u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 – Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 13.00 sati...

14.05.2015.

Saopštenje: Regionalni skup o modelima finansiranja organizacija civilnog društva iz javnih fondova

Saopštenje: Regionalni skup o modelima finansiranja organizacija civilnog društva iz javnih fondova

U organizaciji Regionalne kancelarije TACSO (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) iz Sarajeva i TACSO kancelarije u Crnoj Gori, u Podgorici je, 13. maja 2015. godine, održan Regionalni skup na temu: »Pregled mogućih modela upravljanja javnim sredstvima i mogućih izazova«, koji je otvorila gospođa Marija Vučinović, ministarka u Valdi Crne Gore i predsjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija i gospodin Andre Lis, šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori...

30.04.2015.

Saopštenje sa Regionalne Konferencije: “Monitoring Smjernica EU za podršku civilnom društvu u zemljama u proširenju, 2014-2020 – Godina 1.”

U organizaciji porjekta TACSO (tehnička pomoć civilnom društvu)- Regionalne kancealrije iz Sarajeva, u periodu od 28-30 Aprila 2015, u Beogradu je održana Regionalna Konferencija: “Monitoring Smjernica EU za podršku civilnom društvu u zemljama u proširenju, 2014-2020 – Godina 1.” na kojoj je učestvovalo oko 100 učesnika iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova i Turske...

21.04.2015.

Saopštenje sa šeste sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa šeste sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, na šestoj sjednici održanoj 21. aprila 2015. godine, razmotrio je Predloga plana rada Savjeta za 2015. godinu, koji je pripremila grupa obrazovana na V sjednici Savjeta. Dokument, koji bi trebalo da bude orijentir za što efiaksniji rad Savjeta, načelno je prihvaćen, uz zaključak da se tehnički doradi i usvoji na narednoj sjednici...

20.04.2015.

Sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Šesta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u utorak, 21. aprila 2015. godine u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 – Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 12.00 sati...

03.04.2015.

Saopštenje Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu člana 7 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, broj 42/11), a u vezi sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br. 21/14), i Javnim pozivom NVO za dostavljanje podrške kandidatima sa Liste kandidata za članstvo u Komisiji, objavila je 25. marta Rang listu sa 16 kandidata/kandidatkinja za sedam članova/ica Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću i nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile...

25.03.2015.

Rang lista kandidata/kandidatkinja za članstvo u Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, na osnovu člana 7 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, broj 42/11), a u vezi sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br. 21/14), i Javnim pozivom nevladinim organizacijama za dostavljanje podrške kandidatima sa Liste kandidata za članstvo u Komisiji objavljuje Rang listu kandidata/kandidatkinja za sedam članova/ica Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

20.03.2015.

Drugo pomjeranje roka za objavljivanje rang liste kandidata za članstvo u Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Uz izvinjenje zbog prolongiranja, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama obavještava da se, zbog tehničkih problema u vezi sa provjerom i obradom podataka i velikog broja podrški kandidatima za članstvo u Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (880), mora ponovo pomjeriti rok za objavljivanje Rang liste...