Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

16.10.2014.

Regionalna konferencija o razvoju filantropije „SIGN za razvoj filantropije: regionalna perspektiva”

Šefica Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama Danka Latković, na poziv NVO Fond za aktivno građanstvo, učestvovaće na Regionalnoj konferenciji o razvoju filantropije, pod nazivom “SIGN za razvoj filantropije: Regionalna perspektiva”, koja će se održati 17. oktobra u Beogradu...

22.09.2014.

Objavljen konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću raspisala je danas u »Pobjedi« Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu, shodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (,,Službeni list CG”, br. 42/2011). Sa 1.740.000,00 eura finansiraće se planovi i programi organizacija u sljedećim oblastima...

15.09.2014.

Održana konstitutivna sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Održana konstitutivna sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Na danas održanoj konstitutivnoj sjednici Savjeta za razvoj nevladinih organizacija, kojom je predsjedavala predsjednica Savjeta i ministarka bez portfelja Marija Vučinović, izabrana je zamjenica predsjednice Savjeta... Video

12.09.2014.

Konstitutivna sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Konstitutivna sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija održaće se u ponedjeljak, 15. septembra 2014. godine u 12.00 sati, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića - sala u prizemlju)...

24.07.2014.

Imenovan Savjet za razvoj nevladinih organizacija

Imenovan Savjet za razvoj nevladinih organizacija

Osnovni zadatak Savjeta je da prati primjenu Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori s Akcionim planom za njenu implementaciju za period 2014-2016. godine; kao i sprovođenje Akcionog plana za poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, u dijelu koji se odnosi na saradnju sa nevladinim sektorom; davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori u cilju stvaranja podsticajnog okruženja za njihov rad...

07.07.2014.

Rang lista kandidata koji su dobili podršku za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama objavljuje RANG LISTU KANDIDATA koji su dobili podršku za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih podržale u skladu sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14) i javnim pozivom...

12.06.2014.

Korigovana lista kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija i javni poziv za dostavljanje podrške kandidatima

A - U skladu sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14) i Javnim poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, objavila je 10. juna o.g. LISTU KANDIDATA za članstvo u Savjetu, po odgovarajućem području djelovanja iz člana 8 Odluke i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile, koji su predloženi u skladu sa čl. 11 i 12 Odluke, a objavljivanje dostavljenih biografija kandidata odloženo je do pribvaljanja posebnih saglasnosti kadnidata za njihovo objavljivanje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti...

10.06.2014.

Lista kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija i javni poziv za dostavljanje podrške kandidatima

A - U skladu sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14) i Javnim poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, objavljuje LISTU KANDIDATA za članstvo u Savjetu, po odgovarajućem području djelovanja iz člana 8 Odluke, koji su predloženi u skladu sa čl. 11 i 12 Odluke, kao i dostavljene biografije kandidata i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile...

26.05.2014.

Pet dana do isteka roka za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj NVO

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama, na osnovu Odluke o obrazovanju Savjeta za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14 i www.gov.me/biblioteka/odluke), objavila je 16. maja 2014. godine u dnevnom listu “Pobjeda” i na sajtu Vlade Crne Gore www.gov.me/biblioteka/oglasi Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija...

16.05.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija

Na osnovu Odluke o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 21/14), danas je u “Pobjedi” objavljen Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za članstvo u Savjetu za razvoj nevladinih organizacija...