Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

23.07.2015.

Saopštenje sa drugog nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa drugog nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija Savjet za razvoj nevladinih organizacija, nastavio je 22. jula dva puta prekidanu VII sjednicu, na kojoj se razgovaralo o načinu izjašnjavanja Savjeta o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, te produženju roka za davanje mišljenja, kao i predlogu zaključaka za Vladu povodom razmatranja Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori za period 2014 – 2016. godina na početku VII sjednice 23 juna...

21.07.2015.

Nastavak sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija nastaviće VII sjednicu, u srijedu 22. jula 2015, sa početkom u 08:00 sati u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića – Plenarna sala na prizemlju)...

20.07.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/predstavnice za člana/članicu Operativnog tima POU za područje Povećanje javnog integriteta

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, obnavlja Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 1 (jednog) predstavnika/predstavnice za člana/članicu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu za područje Povećanje javnog integriteta. Rok za podnošenje predloga je 28. jul 2015. godine...

16.07.2015.

Saopštenje sa nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa nastavka sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, nastavio je 15. jula, sedmu sjednicu započetu 23. juna 2015. godine, ali je, zbog obaveza jednog broja prisutnih, sjednica ponovo prekinuta, a drugi nastavak zakazan za 22. jul. 2015. godine. Početak sjednice obilježila je rasprava zbog neprimjerenog odnosa Ministarsva finansija prema Savjetu, kome još uvijek nije dostavljena informacija o postupku izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, pa je nekoliko članova Savjeta predložilo i da se sjednica prekine, kako bi se skrenula pažnja na ovakav odnos, ali je prilikom glasanja više članova Savjeta glasalo za nastavak sjednice...

15.07.2015.

Kancelarija za saradnju sa NVO objavila listu kandidata za članstvo u OT Partnerstva za otvorenu upravu

Na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 31/15) i Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama za predlaganje 5 predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, broj 14-1017/2, od 1. jula 2015. godine, a u skladu sa članom 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavljuje Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu, po odgovarajućim područjima djelovanja sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile u skladu sa Javnim pozivom...

10.07.2015.

Nastavak VII sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, nastaviće VII sjednicu, u srijedu 15. jula 2015, sa početkom u 10:00h u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića – Plenarna sala na prizemlju)...

01.07.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu člana 5 Odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 31/15), a u skladu sa članom 9 Stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu...

24.06.2015.

Saopštenje sa sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa sedme sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Na sedmoj sjednici Savjeta održanoj, 23. Juna 2015. Godine, razmotren je i usvojen korigovani predlog Plana rada Savjeta za 2015. godinu, preimenovan u Smjernice za rad Savjeta u 2015. godini, kao solidna osnova za aktivan i angažovan rad Savjeta u skladu sa njegovim nadležnostima...

22.06.2015.

Sedma sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Sedma sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u utorak, 23. juna 2015. godine u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 – Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 13.00 sati...

14.05.2015.

Saopštenje: Regionalni skup o modelima finansiranja organizacija civilnog društva iz javnih fondova

Saopštenje: Regionalni skup o modelima finansiranja organizacija civilnog društva iz javnih fondova

U organizaciji Regionalne kancelarije TACSO (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) iz Sarajeva i TACSO kancelarije u Crnoj Gori, u Podgorici je, 13. maja 2015. godine, održan Regionalni skup na temu: »Pregled mogućih modela upravljanja javnim sredstvima i mogućih izazova«, koji je otvorila gospođa Marija Vučinović, ministarka u Valdi Crne Gore i predsjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija i gospodin Andre Lis, šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori...