Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

19.01.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sedam članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Obavještavamo zainteresovane nevladine organizacije, da je danas u dnevnom listu „Pobjeda“, u skladu sa aktom Ministarstva finansija broj 01-194/2, od 16. januara 2015. godine, a na osnovu člana 7 stav 2 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ( „Službeni list CG“, broj 42/11), Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavila Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sedam članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću...

19.12.2014.

Kancelarija za saradnju sa NVO objavila Korigovanu listu kandidata za članstvo u OT POV

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama objavila je 17. decembra o.g, Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, po odgovarajućim područjima djelovanja i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile i istu, uz ostalu dokumentaciju proslijedila koordinatoru Operativnog tima na dalji postupak...

17.12.2014.

Kancelarija za saradnju sa NVO objavila listu kandidata za članstvo u OT POV

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, shodno članu 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, po odgovarajućim područjima djelovanja i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile...

15.12.2014.

Saopštenje sa četvrte sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa četvrte sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, na četvrtoj sjednici održanoj 15. decembra 2014. godine u Podgorici, razmotrio je Izvještaj o procesu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću po Konkursu za 2014. odinu, objavljenom 22. septembra o.g...

12.12.2014.

Četvrta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Četvrta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u ponedeljak, 15. decembra 2014. godine, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 – Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 10.00 sati...

10.12.2014.

Partnerstvo otvorenih vlada - dva dana do isteka roka za predlaganje članova OT

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, objavila je 4. decembra o.g...

04.12.2014.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za Operativni tim Partnerstva otvorenih vlada

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu zaključka Vlade Crne Gore broj 08-717/3, od 24. aprila 2014. godine i Rješenja predsjednika Vlade broj 08-2337/5, od 27. novembra 2014. godine, a shodno Članu 9 Stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada...

17.11.2014.

Saopštenje sa nastavka treće sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa nastavka treće sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

U vezi sa metodologijom rada Savjeta u naredne četiri godine, Savjet je razmotrio dorađenu verziju internog dokumenta “Pravila rada Savjeta”, i isti usvojio uz određene korekcije, s tim da dokument u cjelini bude verifikovan na sljedećoj sjednici...

14.11.2014.

Nastavak III sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, kao što je već najavljeno, nastaviće III sjednicu, u ponedjeljak 17. novembra, sa početkom u 10:30h u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića - sala 167 na I spratu)...

12.11.2014.

Saopštenje sa treće sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa treće sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, na danas održanoj III sjednici, razmatrao je samo jednu od 6 tačaka dnevnog reda i to Predlog Analize institucionalnog okvira za vršenje poslova u vezi sa razvojem nevladinog sektora, koji je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nakon višesatne rasprave, podrška dokumentu u cjelini, bila je podijeljena, mada se većina članova Savjeta pozitivno izrazila o “analitičkom” dijelu dokumenta, ali ne i u dijelu preporuka...