Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

05.02.2016.

Održana tri skupa na temu „Sistem obezbjeđenja kvaliteta u radu nevladinih organizacija u Crnoj Gori”

Održana tri skupa na temu „Sistem obezbjeđenja kvaliteta u radu nevladinih organizacija u Crnoj Gori” U skladu sa Akcionim planom Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori 2014.-2016. godine, održana su tri okrugla stola na temu „Sistem obezbjeđenja kvaliteta u radu nevladinih organizacija u Crnoj Gori”, i to 2. februara u Budvi, 3. u Bijelom Polju i 4. u Podgorici...

14.01.2016.

Izvještaj Građanske alijanse o sprovedenoj anketi o povjerenju građana, sudija i tužilaca u pravosuđe

Izvještaj Građanske alijanse o sprovedenoj anketi o povjerenju građana, sudija i tužilaca u pravosuđe

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, u cilju promovisanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i realizacije mjere 2.1.9.4. Akcionog plana za Poglavlje 23, koja se odnosi na promovisanje izvještaja NVO na internet stranicama državnih organa, obavještava zainteresovane da je NVO Građanska alijansa, u periodu od 01.12 –15.12. 2015. godine, sprovela anketu/istraživanje o povjerenju građana, sudija i tužilaca u pravosuđe...

24.12.2015.

Saopštenje sa X sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa X sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Na X sjednici Savjeta za razvoj nevladinih organizacija, održanoj 23. decembra 2015. godine, predsjednica Savjeta je informisala članice i članove Savjeta o proceduri usaglašavanja teksta zaključaka Vlade nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji Akcionog plana Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori, a povodom obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finasnija u vezi sa pripremom Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama definisanih predlogom zaključaka Savjeta...

22.12.2015.

Deseta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Deseta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u srijedu, 23. novembra 2015. godine u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 - Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 10:00 sati...

10.12.2015.

Održana konferencija „Razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori“

Održana konferencija „Razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori“

U cilju realizacije jedne od mjera iz Akcionog plana Startegije razvoja NVO u Crnoj Gori 2014-2016, u Podgorici je, 8. decembra 2015. godine, održana konferencija „Razvoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori“, u organizaciji Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama, TACSO kancelarije (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) u Crnoj Gori i Centra za razvoj nevladinih organizacija...

07.12.2015.

Konferencija „Razvoj društvenog preduzetništva u Crnoj Gori“

U Podgorici će se 8. decembra 2015. godine, u Hotelu „Ramada'', sa početkom u 10 časova održati Konferencija „Razvoj društvenog preduzetništva u Crnoj Gori“, koju organizuju Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i TACSO kancelarija (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija, Resursnim centrom za nevladine organizacije u Crnoj Gori...

30.11.2015.

Regionalna konferencija u Beogradu: Filantropija na Zapadnom Balkanu i Turskoj: „Investiranje u budućnost“

Regionalna konferencija u Beogradu: Filantropija na Zapadnom Balkanu i Turskoj: „Investiranje u budućnost“

U organizaciji Regionalne kancelarije TACSO (tehnička podrška organizacijama civilnog društva) projekta sa sjedištem u Sarajevu, u Beogradu (Srbija) je, od 24. do 27. Novembra 2015. održana regionalna Konferencija: Filantropija na Zapadnom Balkanu i Turskoj: Investiranje u budućnost...

20.11.2015.

Saopštenje Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama o rezultatima Javnog poziva

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama obavještava da nije bilo predloženih kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjeta za zaštitu od diskriminacije za područje: zaštita i promocija ljudskih prava, a povodom Javnog poziva nevladinim organizacijamazapredlaganje kandidata/kandidatkinje za pomenuto mjesto...

19.11.2015.

U toku je postupak nominovanja/predlaganja kandidata za Nacionalnu nagradu za volonterizam

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, pridružuje se inicijativi ADP Zid i poziva zainteresovane da se uključe i predlože kandidata/kandidatkinju za godišnju nagradu za volonterizam. Konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za volonterizam je objavila Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u partnerstvu sa Fondacijom Petrović Njegoš. Nagrada se dodijeljuje već devetu godinu na svečanosti organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. decembra 2015. godine...

19.11.2015.

Saopštenje sa devete sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa devete sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, održao je IX sjednicu 18. novembra 2015. godine.Najvažnije tačke dnevnog reda bile suIzvještaj o procesu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinuiIzvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2015. godinu, sa posebnim osvrtom na dio koji se odnosi na saradnju sa civilnim društvom...