Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Kancelarija za saradnju s NVO

18.02.2015.

Saopštenje sa pete sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa pete sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija Savjet za razvoj nevladinih organizacija, na petoj sjednici održanoj 18. februara 2015. godine u Podgorici, razmotrio je aktuelne informacije u vezi sa učešćem predstavnika NVO u procesu programiranja sredstava IPA II, a koje su prezentovali predstvanici Minisatrsva vanjskih poslova u evropskih integracija...

17.02.2015.

Peta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Peta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u srijedu, 18. februara 2015. godine u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 – Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 12.00 sati...

16.02.2015.

Lista kandidata za 7 članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, javni poziv za dostavljanje podrške, obrazac za podršku i biografski podaci

Na osnovu člana 7 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću („Službeni list CG“, broj 42/11), a u vezi sa Odlukom o Savjetu za razvoj nevladinih organizacija ("Službeni list CG", br. 21/14), Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavljuje...

02.02.2015.

Link za obrazac za predlaganje kandidata za sedam članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Uz izvinjenje zbog greške i zahvalnost onima koji su ukazali na istu, obavještavamo zainteresovane nevladine organizacije, da je u Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sedam članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, objavljenom 19. januara 2015. godine u „Pobjedi“ i na sajtu Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama i Generalnog sekretarijata i e-uprave, te pratećem saopštenju sa linkovima za poziv i obrazac, pogrešno napisana adresa za obrazac, pa je jedan broj nevladinih organizacija dostavio predlog na „starom“ obrascu, koji se nalazi na www.gov.me/biblioteka/obrasci...

19.01.2015.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sedam članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću

Obavještavamo zainteresovane nevladine organizacije, da je danas u dnevnom listu „Pobjeda“, u skladu sa aktom Ministarstva finansija broj 01-194/2, od 16. januara 2015. godine, a na osnovu člana 7 stav 2 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću ( „Službeni list CG“, broj 42/11), Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama objavila Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sedam članova Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću...

19.12.2014.

Kancelarija za saradnju sa NVO objavila Korigovanu listu kandidata za članstvo u OT POV

Kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama objavila je 17. decembra o.g, Listu kandidata/kandidatkinja za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, po odgovarajućim područjima djelovanja i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile i istu, uz ostalu dokumentaciju proslijedila koordinatoru Operativnog tima na dalji postupak...

17.12.2014.

Kancelarija za saradnju sa NVO objavila listu kandidata za članstvo u OT POV

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, shodno članu 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/2012), objavljuje LISTU KANDIDATA/KANDIDATKINJA za članstvo u Operativnom timu za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, po odgovarajućim područjima djelovanja i nazive nevladinih organizacija koje su ih predložile...

15.12.2014.

Saopštenje sa četvrte sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Saopštenje sa četvrte sjednice Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Savjet za razvoj nevladinih organizacija, na četvrtoj sjednici održanoj 15. decembra 2014. godine u Podgorici, razmotrio je Izvještaj o procesu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću po Konkursu za 2014. odinu, objavljenom 22. septembra o.g...

12.12.2014.

Četvrta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija

Četvrta sjednica Savjeta za razvoj nevladinih organizacija biće održana u ponedeljak, 15. decembra 2014. godine, u staroj zgradi Vlade (ulica Jovana Tomaševića br.2 – Plenarna sala u prizemlju), sa početkom u 10.00 sati...

10.12.2014.

Partnerstvo otvorenih vlada - dva dana do isteka roka za predlaganje članova OT

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada, Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, objavila je 4. decembra o.g...