Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Spisak službenika i namještenika u Generalnom sekretarijatu Vlade i u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore


1. Milica Abramović-Radivojkov - šef u Grupi za programiranje Ipe u Kancelariji za evropske integracije

2. Alen Adžović - samostalni referent

3. Ana Aranitović - samostalni savjetnik III u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

4. Amina Bajrović-Kuč - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

5. Tanja Bakalbašić - samostalni savjetnik III

6. Bojan Ban - rukovodilac Službe za finansijske poslove

7. Vanja Banović - viši savjetnik III u Kancelariji za evropske integracije

8. Ivan Barac - samostalni referent - upisničar

9. Danka Bašanović - samostalni savjetnik II u Službi za odnose s javnošću

10. Eva Begović - samostalni referent u Kancelariji za evropske integracije

11. Anita Beriša - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

12. Nemanja Bogdanović - Viši savjetnik III

13. Lidija Bojanić - samostalni referent za poslove dokumentacije i statistike u Kancelariji za komunikaciju s građanima

14. Mirjana Bojić - samostalni savjetnik I - prevodilac za engleski jezik

15. Miloš Boljević - samostalni referent - kurir - vozač

16. Aleksandra Bošković - samostalni savjetnik I - za ljudske resurse

17. Irena Bošković - šef u Grupi za programe sa državama nečlanicama EU u Kancelariji za evropske integracije

18. Sanja Bošković - samostalni savjetnik I - za pravne poslove

19. Tatjana Bošković - načelnik u Odsjeku za horizontalna i strategijska pitanja u Kancelariji za evropske integracije

20. Renata Branković - savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

21. Tina Bukvić - samostalni savjetnik I

22. Jasna Bulatović - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

23. Andrijana Čanović - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

24. Kitka Čudić - samostalni savjetnik III u Kancelariji za komunikaciju s građanima

25. Ivana Čvorović - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

26. Ljubinka Ćeranić - samostalni referent

27. Srdjan Ćetković - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

28. Igor Dabović - samostalni referent - vozač

29. Nina Dakić - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

30. Zoran Damjanović - samostalni referent u Službi za odnose s javnošću

31. Milena Darmanović - samostalni savjetnik I

32. Ratko Dedić - sekretar Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve

33. Jelena Dragaš - samostalni savjetnik I

34. Marko Dragaš - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

35. Marijana Dragićević - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

36. Jelena Dragović- samostalni savjetnik III

37. Vladimir Dragović - samostalni referent - upisničar

38. Ivana Đinović- samostalni savjetnik III

39. Dragana Đoković - samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću

40. Sandra Đonović - samostalni savjetnik II

41. Olivera Đukanović - savjetnik generalnog sekretara Vlade

42. Gordana Đurković - samostalni savjetnik II

43. Almasa Feratović - samostalni referent - tehnički sekretar

44. Isidora Filipović - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

45. Jelena Glomazić - savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

46. Vesna Gogić - sekretar Komisije za kadrovska i administrativna pitanja

47. Maja Goranović - samostalni referent

48. Grozdana Hadži-Ristić - samostalni savjetnik I u Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja

49. Milena Iličković-Adžić - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

50. Marina Ivanović - samostalni referent - glavni knjigovođa - kontista bilansista

51. Milanka Ivanović - samostalni referent u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

52. Tatjana Jaćimović - samostalni referent u Komisiji za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

53. Milan Janinović - samostalni referent

54. Jelena Janković - šef Biroa za internet

55. Vanja Janjušević - samostalni savjetnik I u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

56. Kosta Jauković - samostalni savjetnik I - za izradu zaključaka i zapisnika Vlade

57. Pavle Jokić - samostalni savjetnik I - za saradnju sa Skupštinom i drugim organima

58. Ivona Jovanović - samostalni referent - tehnički sekretar

59. Olivera Jukić - načelnik u Odsjeku za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU u Kancelariji za evropske integracije

60. Muamer Kajić - samostalni referent

61. Aleksandar Klikovac - načelnik Odsjeka za protokolarne poslove

62. Luka Koprivica - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

63. Nebojša Kovačević - samostalni referent - vozač

64. Novak Laketić - samostalni referent - kurir - vozač u Službi za odnose s javnošću

65. Nina Lakić - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

66. Veselin Lakić - samostalni savjetnik I

67. Nada Lalić - načelnik Odsjeka za prevodilačke poslove

68. Nina Lopičić - samostalni referent - tehnički sekretar

69. Milena Lučić - samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću

70. Pavle Ljesar - samostalni savjetnik I - prvi pilot na avionu - kapetan

71. Arta Ljuljanović - šef u Grupi za nadgledanje Ipe u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Kancelariji za evropske integracije

72. Sandra Madžarović - samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću

73. Zlatko Majić - viši savjetnik III

74. Velimir Maraš - samostalni referent

75. Biljana Marić - sekretar Komisije za politički sistem - unutrašnju i vanjsku politiku

76. Nataša Marinović - šef Biroa za informisanje inostrane javnosti

77. Ana Markuš - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

78. Jelena Martinović - samostalni savjetnik III

79. Marija Mašulović - samostalni savjetnik III

80. Anđela Medenica - samostalni savjetnik II u Službi za odnose s javnošću

81. Bojana Mijanović - samostalni savjetnik II - prevodilac za francuski jezik

82. Darko Mijušković - samostalni savjetnik I - grafički dizajner u Službi za odnose s javnošću

83. Ljiljana Milanović - samostalni referent

84. Marina Milošević - samostalni referent

85. Željka Milošević - samostalni referent - tehnički sekretar generalnog sekretara

86. Željka Milovanović - samostalni referent - tehnički sekretar

87. Ilija Mugoša - savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

88. Milica Mujović - samostalni savjetnik III

89. Aleksandar Nikčević - šef Grupe za unutrašnje tržište i sektorske politike u Kancelariji za evropske integracije

90. Milutin Nikolić - samostalni savjetnik I - dispečer

91. Dijana Nuculović - samostalni savjetnik I

92. Aleksandar Obradović - samostalni savjetnik I

93. Andrej Orlandić - načelnik u Odsjeku za sektorske politike EU u Kancelariji za evropske integracije

94. Snežana Pajović - samostalni savjetnik II

95. Dejan Paljević - samostalni referent - vozač

96. Rada Papović - samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću

97. Maja Pavićević - samostalni referent

98. Nikola Pejović - samostalni savjetnik I

99. Vladan Pejović - samostalni savjetnik II

100. Lidija Peković - samostalni referent - upisničar

101. Melisa Pepić - samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću

102. Kristina Perazić - samostalni savjetnik II

103. Milica Perković - samostalni savjetnik I - lektor

104. Isidora Perović - viši savjetnik III u Službi za odnose s javnošću

105. Gordana Pleskonjić - samostalni savjetnik I - za pripremu sjednica Vlade

106. Biljana Popović - samostalni savjetnik I

107. Dragan Popović - samostalni savjetnik I - prvi pilot na avionu - kapetan

108. Jelena Popović - samostalni referent

109. Milica Popović - savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

110. Mladen Popović - viši savjetnik III

111. Dragana Prentić - savjetnik I

112. Jelena Prlja - samostalni savjetnik I

113. Petar Prlja - samostalni referent u Službi za odnose s javnošću

114. Miodrag Račeta - načelnik u Odsjeku za evropsku teritorijalnu saradnju u Kancelariji za evropske integracije

115. Vanja Radević - samostalni savjetnik I

116. Dalibor Radojević - samostalni referent - vozač

117. Jasmin Radončić - samostalni referent - kurir

118. Miloš Radonjić - načelnik u Odsjeku za politička pitanja EU u Kancelariji za evropske integracije

119. Cvetko Radulović - rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove

120. Danijela Radulović - sekretar Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem

121. Jasmina Radulović - samostalni referent u Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja

122. Jelena Radulović - šef u Grupi za stručnu i jezičku redakturu i terminologiju u Kancelariji za evropske integracije

123. Mira Radulović - šef u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti političkog sistema i društvenih djelatnosti u Kancelariji za evropske integracije

124. Ana Raičević - samostalni savjetnik II

125. Ana Raičević - samostalni savjetnik I - prevodilac

126. Ranko Raičević - rukovodilac Službe za informatičku podršku

127. Melita Rastoder-Ljajić - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

128. Jelena Rašović - samostalni savjetnik III

129. Adrijana Rujović - samostalni savjetnik II - prevodilac za italijanski jezik

130. Jelena Samardžić-Kotri - šef u Grupi za planiranje i koordinaciju procesa prevođenja u Kancelariji za evropske integracije

131. Ana Savjak - šef u Grupi za programe s državama članicama EU u Kancelariji za evropske integracije

132. Rade Spasojević - Šef Biroa za informisanje domaće javnosti

133. Tamara Srzentić - načelnik Odsjeka za prećenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike

134. Milan Stanišić - šef Biroa za foto i video snimanje i medijsku dokumentaciju

135. Luka Stanković - šef u Grupi za usklađivanje propisa iz oblasti ekonomskih, finansijskih pitanja i sektorskih politika u Kancelariji za evropske integracije

136. Saša Stanković - samostalni referent - vozač

137. Valentina Stijović – samostalni savjetnik III

138. Rajko Stojanović - samostalni referent - blagajnik

139. Mustafa Šahmanović - samostalni savjetnik I

140. Anđela Šćepanović - samostalni savjetnik III

141. Snežana Šćepanović - savjetnik generalnog sekretara Vlade

142. Veselin Šćepanović - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

143. Ivo Šoć - samostalni savjetnik I

144. Bojan Tatar - samostalni referent - vozač

145. Bojan Tenjović - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

146. Milena Tomašević - savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

147. Tatjana Tomić - samostalni savjetnik II u Kancelariji za evropske integracije

148. Vučić Tomović - samostalni referent u Službi za odnose s javnošću

149. Nikola Volkov - samostalni savjetnik II

150. Tamara Volkov - samostalni savjetnik I - prevodilac za engleski jezik

151. Milena Vučinić - samostalni savjetnik I - za praćenje materijala na koje Vlada daje mišljenje i saglasnost

152. Ana Vučković - samostalni savjetnik I - za slobodan pristup informacijama

153. Senka Vujičić - samostalni referent za poslove dokumentacije i statistike u Kancelariji za komunikaciju s građanima

154. Dijana Vujošević - viši savjetnik III u Službi za odnose s javnošću

155. Marija Vujošević - samostalni savjetnik II

156. Sanja Vujošević - šef u Grupi za ekonomske kriterijume - ekonomsko-finansijska pitanja i statistiku u Kancelariji za evropske integracije

157. Baćko Vujović - viši namještenik I

158. Bojan Vujović - načelnik u Odsjeku za koordinaciju podrške EU u Kancelariji za evropske integracije

159. Miloš Vujović - samostalni savjetnik I u Kancelariji za evropske integracije

160. Nina Vujović - savjetnik generalnog sekretara Vlade

161. Nataša Vukadinović - savjetnik I

162. Zvezdan Vukanović - samostalni savjetnik I u Službi za odnose s javnošću

163. Danka Vukčević - samostalni savjetnik I

164. Sandra Vukčević - samostalni savjetnik I

165. Nina Vukotić - savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore

166. Miloš Vuksanović - samostalni referent - kurir

167. Nevenka Vulićević - načelnik u Odsjeku za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU u Kancelariji za evropske integracije

168. Tanja Zejak - samostalni referent - tehnički sekretar

169. Jugoslava Žarić - savjetnik I u Službi za odnose s javnošću

170. Duško Živković - samostalni referent - aviomehaničar - letač (vazduhoplovno tehnički kontrolor za AMS - avion, motor i sisteme)