Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

1. Alen Adžović - samostalni referent

2. Tanja Bakalbašić - samostalni savjetnik III

3. Bojan Ban - rukovodilac Službe za finansijske poslove

4. Ivan Barac - samostalni referent - upisničar

5. Danka Bašanović - samostalni savjetnik II - za odnose s domaćom javnošću

6. Nemanja Bogdanović - samostalni savjetnik III

7. Mirjana Bojić - samostalni savjetnik I - prevodilac za engleski jezik

8. Miloš Boljević - samostalni referent - kurir - vozač

9. Aleksandra Bošković - samostalni savjetnik I - za ljudske resurse

10. Sanja Bošković - samostalni savjetnik I - za pravne poslove

11. Tina Bukvić - samostalni savjetnik I

12. Ljubinka Ćeranić - samostalni referent

13. Igor Dabović - samostalni referent - vozač

14. Zoran Damjanović - samostalni referent

15. Milena Darmanović - samostalni savjetnik I

16. Ratko Dedić - sekretar Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve

17. Jelena Dragaš - samostalni savjetnik I

18. Vladimir Dragović - samostalni referent - upisničar

19. Dragana Đoković - samostalni savjetnik I - za odnose s domaćom javnošću

20. Sandra Đonović - samostalni savjetnik II

21. Olivera Đukanović - savjetnik generalnog sekretara Vlade

22. Gordana Đurković - samostalni savjetnik II

23. Almasa Feratović - samostalni referent - tehnički sekretar

24. Vesna Gogić - sekretar Komisije za kadrovska i administrativna pitanja

25. Maja Goranović - samostalni referent

26. Grozdana Hadži-Ristić - samostalni savjetnik I - u Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja

27. Marina Ivanović - samostalni referent - glavni knjigovođa, kontista bilansista

28. Tatjana Jaćimović - samostalni referent - u Komisiji za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

29. Milan Janinović - samostalni referent

30. Jelena Janković - šef biroa za internet i online komunikaciju

31. Kosta Jauković - samostalni savjetnik I - za izradu zaključaka i zapisnika Vlade

32. Pavle Jokić - samostalni savjetnik I - za saradnju sa Skupštinom i drugim organima

33. Ivona Jovanović - samostalni referent - tehnički sekretar

34. Muamer Kajić - samostalni referent

35. Aleksandar Klikovac - načelnik Odsjeka za protokolarne poslove

36. Nebojša Kovačević - samostalni referent - vozač

37. Novak Laketić - samostalni referent - kurir - vozač

38. Veselin Lakić - samostalni savjetnik I

39. Nada Lalić - samostalni savjetnik I - prevodilac za ruski jezik

40. Nina Lopičić - samostalni referent - tehnički sekretar

41. Milena Lučić - samostalni savjetnik I - za odnose s domaćom javnošću

42. Pavle Ljesar - samostalni savjetnik I - prvi pilot na avionu - kapetan

43. Sandra Madžarović - samostalni savjetnik I

44. Zlatko Majić - savjetnik I - za informatičku podršku

45. Velimir Maraš - samostalni referent

46. Biljana Marić - sekretar Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

47. Nataša Marinović - šef biroa za odnose s inostranom javnošću

48. Jelena Martinović - samostalni savjetnik III

49. Đoko Masoničić - samostalni savjetnik I - prvi pilot na avionu - kapetan

50. Marija Mašulović - samostalni savjetnik III

51. Anđela Medenica - samostalni savjetnik II - za odnose s domaćom javnošću

52. Bojana Mijanović - samostalni savjetnik III - prevodilac za francuski jezik

53. Darko Mijušković - samostalni savjetnik I - grafički dizajner

54. Ljiljana Milanović - samostalni referent

55. Marina Milošević - samostalni referent

56. Željka Milošević - samostalni referent - tehnički sekretar generalnog sekretara

57. Željka Milovanović - samostalni referent - tehnički sekretar

58. Milica Mujović - samostalni savjetnik III

59. Milutin Nikolić - samostalni savjetnik I - dispečer

60. Dijana Nuculović - samostalni savjetnik I

61. Aleksandar Obradović - samostalni savjetnik I

62. Snežana Pajović - samostalni savjetnik II

63. Dejan Paljević - samostalni referent - vozač

64. Rada Papović - samostalni savjetnik I

65. Maja Pavićević - samostalni referent

66. Nikola Pejović - samostalni savjetnik I

67. Vladan Pejović - samostalni savjetnik II

68. Lidija Peković - samostalni referent - upisničar

69. Melisa Pepić - samostalni savjetnik I

70. Kristina Perazić - samostalni savjetnik II

71. Milica Perković - samostalni savjetnik I - lektor

72. Isidora Perović - samostalni savjetnik III

73. Gordana Pleskonjić - samostalni savjetnik I - za pripremu sjednica Vlade

74. Biljana Popović - samostalni savjetnik I

75. Dragan Popović - samostalni savjetnik I - prvi pilot na avionu - kapetan

76. Jelena Popović - samostalni referent

77. Mladen Popović - samostalni referent - vozač

78. Dragana Prentić - savjetnik I

79. Jelena Prlja - samostalni savjetnik I

80. Petar Prlja - samostalni referent

81. Vanja Radević - samostalni savjetnik I

82. Dalibor Radojević - samostalni referent - vozač

83. Jasmin Radončić - samostalni referent - kurir

84. Cvetko Radulović - rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove

85. Danijela Radulović - sekretar Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem

86. Jasmina Radulović - samostalni referent - u Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja

87. Ana Raičević - samostalni savjetnik II

88. Ana Raičević - samostalni savjetnik I - prevodilac

89. Ranko Raičević - rukovodilac Službe za informatičku podršku

90. Jelena Rašović - samostalni savjetnik III

91. Adrijana Rujović - samostalni savjetnik II - prevodilac za italijanski jezik

92. Rade Spasojević - Šef biroa za informisanje domaće javnosti

93. Tamara Srzentić - načelnik Odsjeka za prećenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike

94. Milan Stanišić - šef biroa za foto i video snimanje i medijsku dokumentaciju

95. Saša Stanković - samostalni referent - vozač

96. Rajko Stojanović - samostalni referent - blagajnik

97. Mustafa Šahmanović - samostalni savjetnik I

98. Anđela Šćepanović - samostalni savjetnik III

99. Snežana Šćepanović - savjetnik generalnog sekretara Vlade

100. Ivo Šoć - samostalni savjetnik I

101. Bojan Tatar - samostalni referent - vozač

102. Vučić Tomović - samostalni referent

103. Nikola Volkov - samostalni savjetnik II

104. Tamara Volkov - samostalni savjetnik I - prevodilac za engleski jezik

105. Milena Vučinić - samostalni savjetnik I - za praćenje materijala na koje Vlada daje mišljenje i saglasnost

106. Ana Vučković - samostalni savjetnik I - za slobodan pristup informacijama

107. Dijana Vujošević - samostalni referent - planer

108. Marija Vujošević - samostalni savjetnik II

109. Baćko Vujović - viši namještenik I

110. Nataša Vukadinović - savjetnik I

111. Zvezdan Vukanović - samostalni savjetnik I - za odnose s domaćom javnošću

112. Danka Vukčević - samostalni savjetnik I

113. Sandra Vukčević - samostalni savjetnik I

114. Miloš Vuksanović - samostalni referent - kurir

115. Tanja Zejak - samostalni referent - tehnički sekretar

116. Jugoslava Žarić - savjetnik I

117. Milica Žarković - Popović - samostalni savjetnik II

118. Duško Živković - samostalni referent - aviomehaničar - letač (vazduhoplovno tehnički kontrolor za AMS - avion, motor i sisteme)