Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење са 142. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 142. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве: 07.11.2019 17:40 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је, на данас одржаној 142. сједници којом је предсједавао потпредсједник за економску политику и финансијски систем Милутин Симовић, усвојила Усмену информацију о тренутној ситуацији изазваној екстремним падавинама, оцијенивши да је систем функционисао у пуном капацитету, синхронизовано и у складу са процедурама.

Утврђен је Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Измјене и допуне се односе на усклађивање са Уредбом о организацији и начину рада Државне управе којом је Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма престала да постоји као орган управе, а њене надлежности су повјерене Управи полиције – Сектор за спречавање прања новца и финансирања теориризма. Доношењем Закона створиће се правни основ за имплементацију стандарда ЕГМОНТ-а (Свјетске асоцијације финансијских обавјештајних служби). Нова организациона јединица је оперативно независна од државних органа и органа државне управе у дијелу свог рада, примјене овлашћења као и заштите података и информација које се односе на ову област, како би се у потпуности задовољили међународни стандарди у области размјене података и информација у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Ради даље хармонизације у области спречавања и контроле индустријског загађивања са легислативом Европске уније, донијета је Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола. Осим преношења правне тековине ЕУ, примјеном рјешења дефинисаних ових документом омогућава се и идентификација постројења која подлијежу обавези прибављања интегрисане дозволе за рад, у циљу постизања високог нивоа заштите животне средине (нпр. емисије у ваздух, воду и земљиште, стварање отпада, коришц́ење сировина, енергетска ефикасност, бука, спречавање несрец́а и санација локација након затварања).

Влада је прихватила Анекс бр. 1 на Уговор о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса (број 07-302 од 7.02.2019. године) и овластила в. д. директора Управе за жељезнице Црне Горе Мирослава Кукавичића да потпише Анекс.

Имајући у виду да је Законом о буџету за 2019. годину утврђен износ од 9.350.000 еура на име субвенција за производњу и пружање услуга жељезничког превоза, те да је након плаћања рата за кредите чији су корисници Жељезничка инфраструктура Црне Горе АД Подгорица и Жељезнички превоз Црне Горе АД Подгорица и плаћања мјесечних рата по основну Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса, преостао износ од 578.676,31 еура ресорно министарство је предложило, а Влада прихватила да та средства буду уплаћена Акционарском друштву „Жељезнички превоз Црне Горе” за плаћање заосталих обавеза и услуге одржавања возних средстава.

Констатовано је да Влада очекује од менаџмента Жељезничког превоза да одмах приступи рационализацији пословања посебно са аспекта оптимизације броја запослених, али и отклањања свих осталих нерационалности. Влада је исказала одлучност да и у будућности настави да обезбјеђује остваривање јавног интереса – превоза путника жељезницом, али уз пуну рационализацију трошкова за шта највећу одговорност сноси менаџмент Жељезничког превоза. Влада очекује и од свих запослених у Жељезничком превозу да дају адекватан допринос у процесу оптимизације и рационализације пословања.

Влада је донијела Одлуку о категоризацији државних путева којом је више општинских путева прекатегорисано у регионалне путеве.

Одлуком Владе пут Бар – Вирпазар преко Сутормана постаје регионални чиме се креира алтернативни правац ка Бару и отвара ново подручје издашно природним ресурсима које се може валоризовати кроз бројне мултифункционалне пројекте – туристичке, агротуристичке и друге.

Овом одлуком Влада је изасла у сусрет очекивању грађана и локалне самоуправе Бар. Охрабрује и опредјељење локалне самоуправе Бар да ће непосредно учествовати у припреми пројектне документације у циљу реконструкције овог путног правца важног не само за Бар, већ у недалекој будућности и важној регионалној саобраћајници.

У расправи је констатовано да смо свједоци да је деценијама стање путне инфраструктуре у Црној Гори значајно заостајало не само за европским стандардима него и за земљама региона те да Влада стога улаже напоре и усмјерава значајна средства у изградњу и реконструкцију укупне саобраћајне инфраструктуре.

С тим у вези је указано да су ове године повећавана улагања у инфраструктурне пројекте кроз највећи износ Капиталног буџета од обнове независности – 320 милиона еура, да је у протекле двије године само у магистралне и регионалне путеве уложено више од 90 милиона еура, а да је ове године за изградњу, реконструкцију и одржавање магистралних и регионалних путева, рјешавање уских грла и санацију мостова, клизишта и косина већ је утрошено 32,4 милиона еура.

Уз планираних овогодишњих више од 180 милиона за изградњу аутопута који ће квалитетно и трајно интегрисати наш Сјевер са Централним регионом и Приморјем јасно је да се никада у историји Црне Горе није улагало у путеве као што се то чини у протеклих неколико година – речено је током расправе.

Указано је да новоизграђени или реконструисани путеви као и путеви који ће бити изграђени у наредном периоду, попут праваца Подваде – Петњица, Владимир – Острос – Вирпазар – Ријека Црнојевића – Доњи Улићи, Цетиње – Иванова Корита, Међувршје – Крстац, Међувршје – Ловћен, Врела – Његовуђа и Цијевна Затријебачка – Диноша и Каменички Мост – Вирпазар, представљају нову вриједност како за грађане Црне Горе тако и за туристе те да побољшање доступности свих подручја наше земље представља један од предуслова за виши квалитет живота грађана као темељну политику Владе.

Полазећи од финансијског оквира утврђеног Законом о буџету Црне Горе за 2019. годину, Влада је усвојила Информацију о дугорочном задуживању, у циљу обезбјеђивања дијела недостајућих средстава за финансирање буџета за 2019. годину и прихватила Уговор о дугорочном кредиту између Подгоричке банке АД Подгорица и Владе Црне Горе - Министарства финансија, у износу од 47 милиона еура.

Усвојена је Информација о тренутном статусу усаглашавања Нацрта закона о раду са релевантним директивама Европске уније. У разматрању Информације констатовано је да се Закон о раду налази у завршној фази израде и да је у процесу социјалног дијалога постигнут висок ниво сагласности. У погледу усаглашавања Нацрта са релевантним директивама Европске уније, наглашена је потреба усклађивања са одредбама о дискриминацији, које се једним дијелом налазе у Закону о забрани дискриминације као опшем закону који уређује ову област. Овим поводом, Влада је задужила Министарство за људска и мањинска права да, на основу коментара пристиглих од стране ЕК, предложи измјене и допуне Закона о забрани дискриминације.

Влада је усвојила Информацију о активностима на спровођењу Одлуке о критеријумима, начину и поступку избора лица које може стећи црногорско држављанство пријемом ради реализације посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе, која садржи преглед активности које су надлежне институције предузеле у циљу имплементације Одлуке у периоду од 01.07. - 30.09.2019. године.

Усвојена је и Информација у вези са захтјевом привредног друштва „СУНРАФ беацх пропертиес“ д.о.о. из Подгорице за кандидовање на Листу развојних пројеката у области туризма. У оквиру дискусије потврђен је предлог Министарства одрживог развоја и туризма да се не прихвата пријава овог пројекта, имајући у виду да је у поступку оцјене испуњености услова констатовано да се објекат налази у одмаклој фази изградње, а да је циљ Одлуке да се подстакне развој нових пројеката који су у иницијалној фази, чија би се реализација подстакла и осигурала улозима лица која испуњавају услове за стицање држављанства пријемом, по основу реализације посебног програма улагања.

Влада је прихватила Предлог за кандидовање пројеката на Листу развојних пројеката у области туризма и на Листу уврстила сљедеће пројекте: Изградња хотела „Бреза“, Колашин, по кондо моделу пословања; Изградња хотела „Краљичина плажа“, Милочер, Будва, по мјешовитом моделу пословања; и Изградња хотела „Дурмитор Хотел анд Виллас“, Жабљак, по мјешовитом моделу пословања.

Усвојен је и Извјештај о реализацији акционог плана за унапрјеђење пословног амбијента (у изабраним областима). Констатовано је да је у односу на претходни период степен реализације повећан, као и да се у наредном периоду очекује усвајање конкретних закона и упутстава од којих зависи и сама реализација значајаног дијела планираних активности. Будући да се ближи крај првобитно постављених рокова, кључни носиоци активности су задужени да убрзају динамику реализације.

У оквиру кадровских питања за вршиоца дужности генералног директора Директората за инспекцијске послове и лиценцирање у Министарству одрживог развоја и туризма, одређен је Иван Медојевић, дипломирани правник, досадашњи тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици. За генералног директора Директората главног државног архитекте у Министарству одрживог развоја и туризма, постављен је Драган Вуковић, дипломирани инжењер архитектуре.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ