Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење са 157. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 157. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве: 13.02.2020 16:37 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је, на данас одржаној 157. сједници којом је предсједавао предсједник Душко Марковић донијела Кадровски план органа државне управе, Генералног секретаријата Владе Црне Горе и Кабинета предсједника Владе Црне Горе за 2020. годину. Кадровски план се састоји од збирних и појединачних података о запосленим у државним органима и потребама за новим запошљавањем за 2020. годину.

Донијета је Уредба о измјенама и допунама Уредбе о реализацији и поступку коришћења средстава из инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАРД ИИ програм). Измјене и допуне су правно техничке природе, а односе се на терминолошко усклађивање појединих појмова, услова и критеријума прописаних ИПАРД ИИ Програмом.

Усљед персоналних промјена у Министарству вањских послова и Министарству за људска и мањинска права,Влада је донијела Одлуку о измјени Одлуке о образовању дијела Мјешовите комисије за спровођење Темељног уговора између Црне Горе и Свете Столице.

Донијета је Одлука о измјенама Одлуке о именовању Државне комисије за технички преглед радова на изградњи аутопута Бар – Бољаре, приоритетне дионице СмоковацУвач-Матешево. Будући да је повећан обим радова и продужен првобитно договорени рок за завршетак радова, Одлуком је утврђени износ потребних финансијских средстава за рад Комисије од 2.833.520,74 еура увећан је за 720.000,00 еура.

У оквиру усаглашавања националног законодавства и стандарда са шенгенском правном тековином, Влада је усвојила Извјештај о реализацији Шенгенског акционог плана за 2019. годину и донијела Акциони план за 2020. годину. У Извјештају је наведено да су од 129 мјера реализоване 82 (63,56 одсто), дјелимично реализована 41 (31,78 одсто) мјера, док 6 мјера није реализовано (4,65 одсто), тако да укупан проценат реализације мјера из Шенгенског акционог плана чија је реализација предвиђена за 2019. годину износи 95,34 одсто, док је у 2018. години износио 90,48 одсто.

Посебно је наглашено да је у 2019. години екстерна евалуација Европске комисије процијенила да смо испунили 96,7 одсто индикатора за уплату ИИИ (ИИ варијабилне) транше у износу од 3,868 милиона еура (од максималних 4 милиона). Захваљујући уложеним напорима и постигнутим резултатима свих судионика у овом процесу од укупно опредијељених 20 милиона еура за потребе овог пројекта, на основу остварених индикатора, уплаћено је 19,868 милиона еура (99,34 одсто), што је оцијењено као велико признање Црној Гори и сигуран знак да смо на правом путу да до приступања ЕУ усвојимо највећи дио шенген стандарда.

Влада је усвојила Информацију о предсједавању Црне Горе Централно-европском иницијативом (ЦЕИ) у периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године. ЦЕИ је најстарија и највећа регионална иницијатива на простору Централне и Југоисточне Европе која окупља 17 земаља и дјелује на политичком и пројектном нивоу кроз владину, парламентарну и пословну сарадњу. У дискусији је истакнуто да Црна Гора подржава активности Иницијативе на стварању одрживог и просперитетног региона, промовишући истовремено кредибилну европску перспективу земаља аспираната. У својству предсједавајућег ЦЕИ, Црна Гора ће бити посвећена оснаживању добросусједских односа, конструктивној размјени мишљења и идеја, као и унапређењу дијалога и пројектно - орјентисане сарадње међу земљама чланицама ЦЕИ.

Усвојена је Информација о унапређењу система буџетирања и вишегодишњег буџетског оквира.

Влада је донијела Одлуку о именовању независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја „Аеродроми Црне Горе“ АД за 2018. годину. У складу са законским обавезама и претходно спроведеним поступцима, Одлуком је за независног ревизора именована реномирана ревизорска кућа „ЕуроРев“ ДОО Подгорица, која испуњава све услове предвиђене законом, за међусобно усаглашену цијену у износу од 9.667,90 еура, са урачунатим ПДВ-ом.

Дата је сагласност на План рада и Финансијски план друштва са ограниченом одговорношћу „Монтепут“ Подгорица за 2020. годину. Укупни приходи тог привредног друштва планирани су на нивоу од 47.146.684 еура, расходи на нивоу од 46.680.496 еура, при чему је планирана добит од 466.188 еура.

Влада је утврдила Нацрт локалне студије локације превођења дијела вода ријеке Зете у акумулације „Крупац“ и „Слано“ с Програмом одржавања Јавне расправе, у трајању од 30 радних дана. Основна концепција планског рјешења је изградња система превођења дијела вода ријеке Зете у постојеће акумулације Крупац и Слано, ради бољег искоришћења водног потенцијала, стварања услова за повећање електроенергетског потенцијала и управљања водама. Реализацијом пројекта омогућиће се повећање удјела просјечне годишње производње из акумулација у односу на укупну годишњу производњу ХЕ „Перућице“ са 22 одсто на 45 одсто.

Усвојен је Извјештај о реализацији Програма газдовања шумама за 2019. годину. У Извјештају су јасно прецизирани укупни приходи и расходи буџета Управе за шуме, као и све активности на планираним шумско узгојним радовима, изради планова уређења шума и коришћењу шума. Посебно је наглашено да је у извјештајној години остварен рекордан приход од 7.215.090,90 еура, што представља повећање од 7 одсто у поређењу са приходима из 2018. године, упркос смањеном обиму сјече од 15 одсто.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ